Deze week in het FD: een artikel van Robert de Heer


08 januari 2019

Robert de Heer roept op om niet steeds naar losse toevoegingen van de rvc te kijken, maar de rvc als geheel te bezien, ten dienste van de doelgroep waarvoor de onderneming werkt.

Lees hier het volledige artikel uit het Financiele Dagblad van 4 januari 2019:
 

Kijk naar de hele RVC en niet naar de individuele commissarissen


Regelmatig moet ik de rookmelders controleren, iedere drie maanden mijn bandenspanning meten, soms moet ik mijn verzekeringen checken en af en toe moet ik mezelf ook een medische APK gunnen. Er zijn zoveel verschillende zaken die ik moet doen, en daar word ik zeer onrustig van. En omdát al deze zaken op zichzelf hout snijden, kan ik ze ook niet achteloos terzijde leggen. Maar ik acht mezelf ook weer niet in staat om het overzicht te houden.

Zo gaat het ook met de samenstelling van raden van commissarissen (rvc’s). Onlangs pleitte een techexpert in het FD voor het benoemen van een techcommissaris in de rvc’s (FD, 31 december). Ook oproepen van en voor rvc-leden uit andere beroepsgroepen lees ik regelmatig. Al deze oproepen snijden hout, in ieder argument zit wijsheid dus laten we ze niet achteloos terzijde leggen.

‘Diversiteit gaat bloeien als we de waarde van de denkbeelden van anderen meer waarderen’

Diversiteit is immers een belangrijk vraagstuk. Toch geloof ik niet dat we het vraagstuk van diversiteit verder helpen door ons eigen stukje van de taart op te eisen. Ik snap het wel vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een techexpert of andere beroepsgroep. Maar welk effect heeft dat op de zittende rvc-leden? Wordt het denken in de rvc meer divers doordat diverse groepen strijden om hun eigen standpunt over het voetlicht te brengen? Wederom; alle oproepen snijden hout, in ieder argument zit wijsheid.

Maar hoe gaan we die wijsheid in praktijk brengen? Dit doen we door de waarde van de denkbeelden van anderen meer te waarderen. Pas dan gaat diversiteit bloeien. En begin als rvc dan bij jezelf. Stel de vraag hoe alle leden hun rol invullen en wat nog aanvullend nodig. Daarbij kan het helpen dat blinde vlekken (zoals misschien technologie of informatiemanagement) af en toe onder de aandacht komen. Maar dat moet dan altijd in het grotere geheel van competenties en houdingen van de gehele rvc gebeuren en voor de onderneming als geheel.

Want psychologisch onderzoek laat zien dat we meer van bomen onthouden, als we niet op de individuele bomen focussen, maar op het bos als geheel. Dus focus op het geheel, en je zult een betere balans krijgen in de losse factoren die van belang zijn.

Laten we dus de wijsheid van diverse perspectieven benutten. Niet vanwege het onrustige gevoel iets of iemand te missen, maar vanuit de wens om als bestuur en toezicht het belang van onze doelgroepen te dienen. 

Robert de Heer is directeur bij Raderwerk Governance.

Kijk voor meer informatie op: www.raderwerk.com