HabiTask en Helix Academy doen enquête naar digitaal cursusmateriaal


20 augustus 2018

HabiTask en Helix Academy hebben gezamenlijk een enquête gehouden met de vraag over hoe er gedacht wordt over digitaal cursusmateriaal.

Als opleiders willen HabiTask en Helix Academy bijdragen aan een duurzame samenleving, maar willen zij anderzijds ook tegemoetkomen aan de wensen van hun klanten.
Met behulp van deze enquête is dan ook inzicht gekregen in de wensen van de cursisten met betrekking tot digitaal cursusmateriaal.

In totaal hebben 104 personen gereageerd op de enquête welke begin juni verstuurd is naar ruim 700 (oud)cursisten.

De 3 belangrijkste resultaten uit de enquête zijn de volgende:

1. Papier heeft de voorkeur
2. Verdeeldheid onder de responenten    
3. Digitale leeromgeving? Graag!

De volledige toelichting op de uitkomsten van dit onderzoek is te vinden op de websites van: