WVS Consulting - midden in de maatschappij

Wij van WVS Consulting zijn ons ervan bewust dat onze organisatie een plaats inneemt in de maatschappij. Als zodanig draagt zij verantwoordelijkheid voor haar stakeholders, de maatschappij, onze leefomgeving en het behoud daarvan. WVS Consulting zal hieraan te allen tijde een zo groot mogelijke positieve bijdrage leveren.

Concreet betekent dit:

People:
Onze organisatie is niet alleen gericht op materiële welvaart, maar ook op het sociale welzijn van onze relaties. De benadering van onze medewerkers en opdrachtgevers is daarom eerlijk en open. Ieder mens heeft bestaansrecht en verdient respect.

Planet:
De ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid gaan snel. WVS Consulting ondersteunt  deze ontwikkelingen, maar blijft altijd kritisch op de (financiële en praktische) toepasbaarheid en relevantie daarvan.

Profit:
Ondernemingen die geen winst maken, hebben geen reden van bestaan. Daarom is WVS Consulting op een zakelijke leest geschoeid en heeft zij gezonde financiële prestaties.

Ondernemen ver weg:
Wij nemen actief deel aan het stimuleren van bedrijvigheid in Afrika. Als individuele organisatie kun je weinig beginnen, daarom werken wij graag samen met andere (Nederlandse) organisaties. We trachten alle WVS collega's te betrekken bij deze projecten. Zo helpen wij niet alleen op concrete wijze anderen, maar  worden we zelf verrijkt door de levenservaring en ontmoetingen die dat met zich meebrengt.