ZOA - Zuid-Sudan

Het project 'Food Security & Thematic Programme' borduurt voort op eerder verricht 'wederopbouwwerk' van de ZOA en andere hulporganisaties. Het project moet ertoe leiden dat de bevolking meer rendement leert halen uit inmiddels beschikbare productiemiddelen en opgedane kennis en ervaring, met name op landbouw gebied.

Zo stelt dit project zich ten doel om ruim 8.000 boerengezinnen (een kleine 48.000 mensen) te laten profiteren van de vele teeltmogelijkheden die hun leefgebied kent.

Enkele voorbeelden van doelstellingen die zijn bereikt:
  • Opzetten van een productieketen voor honing;
  • Fokprogramma voor geiten voor kwetsbare boerengezinnen;
  • Assisteren van 40 groepen vrouwen bij het vinden van een passende inkomensbron;
  • Ontwikkelen bosbouw en training aan boeren;
  • Pilot- schooltuintjes opzetten.
Zuid-Sudan is een land met overweldigend veel uitdagingen, maar voor ruim 2.000 boeren uit ZOA's project ziet het leven er inmiddels aanzienlijk positiever uit. Ze hebben een sterk fundament gelegd om aan de toekomst van hun kinderen te werken, ... mét inzet van eigen grond en arbeid kunnen de meeste gezinnen inmiddels hun kinderen weer dagelijks voeden.

Bijdrage WVS

Naast de financiële bijdragen aan het project in Katigiri leveren wij ook op andere manieren onze bijdrage. Een aantal malen is Wim van Welzen afgereisd naar Zuid-Sudan om de voortgang van het project te bekijken en de ZOA projectleider bedrijfsmatig te adviseren.