ZOA Business Ambassador
 

Als ZOA Business Ambassador (ZBA’er) kun je op een concrete manier iets betekenen voor ramp- en conflictgebieden. Je verbindt je samen met andere ondernemers voor minstens drie jaar aan één van de landen waar we werken en bent nauw betrokken bij de projecten.

Gemiddeld bestaat een ZBA-team uit vier tot zes leden. Samen denken jullie vanuit je expertise mee over de programma’s in jullie projectgebied, waardoor je een concrete bijdrage levert aan het herstel van de lokale economie. Dat doe je onder andere door een bezoek te brengen aan het land van jouw team. Als ZBA’er ben je dan ook van grote toegevoegde waarde.

Op dit moment hebben we onder andere teams in Myanmar, Zuid-Sudan, Sri Lanka en Uganda. Ieder team heeft daarbij zijn eigen focusgebied. Naast bestaande teams worden er momenteel ook nieuwe ZBA-teams opgestart. Bijvoorbeeld in Burundi en in Ethiopië. Een mooie kans om vanaf het begin betrokken te zijn bij het programma!

ZOA - Uganda

 

In de zomer van 2016 breken er tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van Zuid-Sudan opnieuw conflicten uit tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het plotselinge geweld is enorm. Uit angst slaan duizenden Zuid-Sudanesen, onder wie opvallend veel vrouwen en kinderen, op de vlucht naar buurlanden.

Zo ook naar het noorden van Uganda. Dagelijks komen er tussen de duizend en vijfduizend vluchtelingen de grens over. Onderweg hebben ze vaak vreselijke dingen gezien; op weg naar Uganda zijn veel vrouwen verkracht door rebellen of soldaten. De meeste mensen komen zwaar getraumatiseerd en met hartverscheurende verhalen de grens over.
 
ZOA vangt deze vluchtelingen op bij de grens en biedt hen hulp. Naast materiele hulp is het noodzakelijk dat deze mensen ook ondersteund worden bij de verwerking van hun trauma’s. 

Wij geven financiële steun voor deze opvang.ZOA - Zuid-Sudan (reeds afgerond)


Het project 'Food Security & Thematic Programme' borduurt voort op eerder verricht 'wederopbouwwerk' van de ZOA en andere hulporganisaties. Het project moet ertoe leiden dat de bevolking meer rendement leert halen uit inmiddels beschikbare productiemiddelen en opgedane kennis en ervaring, met name op landbouw gebied.

Zo stelt dit project zich ten doel om ruim 8.000 boerengezinnen (een kleine 48.000 mensen) te laten profiteren van de vele teeltmogelijkheden die hun leefgebied kent.

Enkele voorbeelden van doelstellingen die zijn bereikt:
  • Opzetten van een productieketen voor honing;
  • Fokprogramma voor geiten voor kwetsbare boerengezinnen;
  • Assisteren van 40 groepen vrouwen bij het vinden van een passende inkomensbron;
  • Ontwikkelen bosbouw en training aan boeren;
  • Pilot- schooltuintjes opzetten.
Zuid-Sudan is een land met overweldigend veel uitdagingen, maar voor ruim 2.000 boeren uit ZOA's project ziet het leven er inmiddels aanzienlijk positiever uit. Ze hebben een sterk fundament gelegd om aan de toekomst van hun kinderen te werken, ... mét inzet van eigen grond en arbeid kunnen de meeste gezinnen inmiddels hun kinderen weer dagelijks voeden.

Naast de financiële bijdragen aan het project in Katigiri leveren wij ook op andere manieren onze bijdrage. Een aantal malen is Wim van Welzen afgereisd naar Zuid-Sudan om de voortgang van het project te bekijken en de ZOA projectleider bedrijfsmatig te adviseren.